kleineslon (kleineslon) wrote,
kleineslon
kleineslon

За шо платить гроши москалям?!

Понятно, что это стёб. Но стёб на отлично :))
Шановні френди! Прєдставітелі нової власті попросили мене підготовить рєчь для українського преставника в Стокгольмському арбітражу, де ми будемо розбираться з Росією по газу. Просили щоб було шось нестандартне, і шоб була якась ізюмінка. То оце написав тези, і виношу на ваш суд, може хто ще що посовітує…
Глубокоуважаємий суд! - Що собою, по-суті, являє природний газ (так само як і нафта)? Як вони образовувався?… Це вуглеводні… Тільки нафта високомолекулярна, а газ – низькомолекулярний (десь прімерно так, ну точно не знаю, бо хімія ніколи не належала до моїх любимих наук, як і для большинства нормальних людей)…
Багато-багато мільйонів років тому (можливо, ще навіть до того, як давні арії придумали сало) по землі ходили всякі дикі дінозаври, в небі літали веселі птеродактилі, а в морських глубинах обітали мегалодони та прочі зубасті падлюки. Учитуя той факт, що уровень жизні тоді був вкрай низьким і для достойного прожиточного мінімума тодішні власті нічого не предпрінімали… то ці дінозаври часто боліли і дохли… А ще можна добавить всякі природні катаклізми, тіпа якихсь нев’ібенних комет та інших паталогій всєлєнной… Я думаю, що були й якісь міжплеменні війни у цих паскуд. Ні Іосіф Флавій, ні Геродот, а тим більше Карамзін тоді ще не народилися, і не могли нам розказать, яка жестока та братоубійтсвенна була, напрімер, друга гражданська война між мегозаврами та протоцератопсами… Але я увєрєн що вони були, я мультік недавно бачив про льодніковий період…
Так от, до чого це я веду… На місті багатьох братських могил дінозаврів со временєм образувалася нєка субстанція, яка ще пізніше перетворилася на газ і нафту… І зовсім не удівітєльно, що цих братських могил було дуже багато саме на території современной Россіі, бо вона завжди славилася своїми могилами та братоубійствєнними конфліктами, це всім ізвєсно… А на території України дінозаври також жили, ну вмирали рідко. Бо у нас вже тоді був достаточно високий уровєнь медіцини, а также отсуствували войни. Бо українські дінозаври були гостинні, і не воювали поміж собою, а плели вінки з кульбаби, чи може з якогось дрєвнього папоротніка і співали пісні за червону калину… А вмирать од старості вони ходили на територію соврєменной Московії, щоб не портить настроєнія родичам і соплемінникам…
Так якого хрена, шановні народні засідателі, ми повинні платить якісь сумашедші гроші, за своїх собственних дохлих дінозаврів? На яких, так сказать, основаніях? Та й за чужих ми платить не можемо, бо даже не знаємо яка у цих тварюк була родословна, ідеологія і політичні взгляди… Я вже не кажу про те, що Росія, до її сорому, всігда питалась заробить на трупах, ну то хай буде на її совісті.
В общим ми щитаємо, що дінозаври, нехай і дохлі, нехай даже і у вигляді нафти та газу – це мірове достояніє чєловєчества, як, напрімер, Пізанська башня, собор святого Петра (не нашого, а того, що в Римі) чи доміно… Короче, я думаю, ясно, що нічого і нікому ми платить не собіраємся… Дякую за увагу!

Уважаемые френды! Представители новой власти попросили меня подготовит речь для украинского преставителями в Стокгольмский арбитраж, где мы будем розбираться с Россией по газу. Просили чтобы было что-то нестандартное, и чтоб была какая-то Изюминка. Так вот написал тезисы, и выношу на ваш суд, может кто еще посовитуе ...
Глубокоуважаемий суд! - Что собой, по сути, представляет природный газ (так же как и нефть)? Как они образовувався? ... Это углеводороды ... Только нефть высокомолекулярное, а газ - низкомолекулярный (где-то примерно так, ну точно не знаю, потому что химия никогда не принадлежала к моим любимых наук, как и для большинства нормальных людей) ...
Много-много миллионов лет назад (возможно, еще до того, как древние арии придумали сало) по земле ходили всякие дикие Динозавры, в небе летали веселые птеродактили, а в морских глубинах обиталы мегалодон и проч зубастые подлецы. Учитуя тот факт, что уровень жизне тогда был крайне низким и для достойного прожиточного минимума тогдашние власти ничего не предпринималы ... то эти Динозавры часто болели и дохли ... А еще можно добавить всякие природные катаклизмы, типа каких-то невьибенних комет и других патологий вселенной ... Я думаю, что были и какие-то мижплеменни войны в этих паскуд. Ни Иосиф Флавий, ни Геродот, а тем более Карамзин тогда еще не родились, и не могли нам рассказать, которая жестока и братоубийтсвенна была, например, вторая Гражданская война между мегозаврамы и протоцератопсы ... Но я уверен что они были, я мультик недавно видел о льодниковий период ...
Так вот, к чему это я веду ... На месте многих братских могил динозавров со временем образувалася нека субстанция, еще позже превратилась в газ и нефть ... И вовсе не удивительно, что этих братских могил было очень много именно на территории современной России, потому что она всегда славилась своими могилами и братоубийственнимы конфликтами, это всем извесно ... А на территории Украины Динозавры также жили на умирали редко. Потому что у нас уже тогда был достаточно высокий уровень медицыны, а также отсуствувалы войны. Потому украинские Динозавры были гостеприимны, и не воевали между собой, а плели венки из одуванчиков, может с какого-то древнього папоротника и пели песни красной калину ... А умирать от старости они ходили на территорию современной Московии, чтобы не портить настроения родственникам и соплеменников ...
Так какого хрена, уважаемые народные заседатели, мы должны платит какие-то сумашедших деньги, своих собственно дохлых динозавров? На которых, так сказать, основания? И за чужих мы платит не можем, потому что даже не знаем какая у этих тварей была родословная, идеология и политические взгляд ... Я уже не говорю о том, что Россия, к ее стыду, всигда спрашивала заработает на трупах, ну пусть будет на ее совести.
В общим мы щита, Динозавры, пусть и дохлые, пусть даже и в виде нефти и газа - это Мировым достояние человечества, как, например, Пизанская башня, собор святого Петра (не нашего, а того, что в Риме) или домино ... Короче, я думаю, ясно, что ничего и никому мы платит не собираемся ... Спасибо за внимание!
Tags: забавное
Subscribe

 • Ценные навыки (абсолютно верно сказано)

  Оригинал взят у harly_c в Ценные навыки Всегда с интересом наблюдаю за модными течениями. Возьмём, к примеру, туризм и выживательство.…

 • Про мелочи

  Витать в эмпиреях и мечтать о всяких вкусных штучках, вроде тепловизоров конечно очень хорошо и полезно. Так и видится - вот щазз как одену…

 • Занимательное укропское

  Мордокнига принесла... хм... занимательное из дискуссии: ХХХХ: в украинцы - это и есть русские. украинец это не национальность, а факт…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments